English (UK)Čeština


Všem dětem docházejícím do naší školičky již od příchodu navodit pohodu a klid. Věnovat se maximálně jejich potřebám a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

Osobní, sociální a emocionální rozvoj:

Rozvoj dispozice a postoje
Budování sebevědomí a sebeúctu
Tvorba vztahů
Pochopení chování a cvičení sebekontroly
Podpora sebeobsluhy
Získání smysl pro komunitu

Komunikace, jazyk a gramotnost:

Učení jazyka pro komunikaci
Rozvoj jazyka pro myšlení
Propojení zvuky a písmena
Začátek čtení
Začátek psaní
Psaní příprava (prostřednictvím kresby a tužky dovedností)

 Matematický rozvoj:

Pochopení čísla a počítání
Rozvoj početních dovedností
Zkoumání tvarů, prostoru a měření

 Znalosti a porozumění světu:

Průzkum a vyšetřování
Navrhování a výrobu dovednosti
Informační a komunikační technologie
Vnímání času
Smysl pro místo
Kultury a víry

 Tělesný rozvoj:

Pohyb
Pocit prostoru
Zdraví a tělesné povědomí
Používání vybavení a nástrojů


Tvůrčí rozvoj:

Za poznáním média a materiály
Hudba
Představivost