English (UK)Čeština


Program dne ŠKOLKA

  7:30 - 8:30 Příchod do školky (volná hra dle výběru dětí)

  8:35 - 9:45 Ranní kruh (Angličtina prolíná celým dnem, probíráme jaký je den, měsíc a počasí, rozcvička nebo jóga, básničky nebo logopedie, výtvarná činnost, hry...)

  9:45 - 10:00 Svačinka
10:00 - 11:30
 Hygiena a pobyt venku – dle počasí (zábava, procházka a hry)¨

11:30 - 12:00 lekce tenisu (pondělí,úterý, čtvrtek, pátek)
12:00 - 12:30
 Hygiena a oběd (umýt ručičky, připravit společně stůl a „Dobrou   chuť)
12:30 - 13:00
 Příprava na odpočinek a čtení pohádek

13:00 - 15:00 Odpočinek nebo relaxace na lůžku, děti které nespí - volná hra, výtvarná činnost, pohádky
15:00 - 15:30
 Převlékání, hygiena a odpolední svačinka
15:00-17:00 Odpolední volná hra, případně kresba, čtení, zahradničení, procházky...

 

Celý den je doprovázen anglickým jazykem, 3 x týdně dochází rodilý mluvčí a povídá si s dětmi, hraje, staví, maluje.

 

Program dne JESLE

07:30 do 09:00
 Příchod do školky (volná hra dle výběru dětí)
09:00 - 9:45
 Ranní kruh (Básničky, někdy doprovázené angličtinou s pohybovou  aktivitou, hry, tancování...)

     9:45 - 10:00 Svačinka

10:00 - 12:00 Hygiena a pobyt venku – dle počasí (zábava, procházka a hry)

12:00 - 12:30 Hygiena a oběd (umýt ručičky, připravit společně stůl a „Dobrou chuť

12:30 - 13:00 Příprava na odpočinek a čtení pohádek

13:00 - 15:00 Odpočinek nebo relaxace na lůžku (jesličkové děti ukládáme podle potřeby i dříve)

15:00 - 15:30 Převlékání, hygiena a odpolední svačinka 
 
    15:00 - 17:00
 Odpolední volná hra, případně kresba, čtení, zahradničení, procházky...

 

Každý měsíc navštěvujeme v příznivém počasí koníky, pořádáme výlety do okolí, pro děti se pořádá terapie hudbou (bubnování)